แผนการเรียนตัดผม ซอยผม ดัดผม ยืดผม ทำสีผม เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน SALON พร้อมให้คำแนะนำและขั้นตอนในการปฏิบัตรอย่างถูกวิธี และมีการออกหน่วยตัดผมฟรีในชุมชน