การตัดผมเป็นอาชีพที่มีความอิสระเสรี สามารถเปิดได้ด้วยตนเอง แค่ลงทุนและพัฒนาไปเรื่อยๆและตลอดมา ช่างตัดผมไม่ใช่อาชีพที่ง่าย ถึงแม้เวลาที่ช่างตัดผมจะดูง่ายแต่กลับไม่ใช่ การตัดผมเป็นเหมือนกับการวาดรูปผิด หรือเปรียบเสมือนเรากำลังยืนอยู่บนเส้นด้าย เพราะ ตอนนี้เรากำลังยืนอยู่บนเส้นด้ายมีคนกำลังตัดเล็มเส้นด้าย และก็เปรียบเหมือนการที่เรากำลังตัดผมลูกค้าอยู่ ถ้าหากเราตัดพลาดก็เหมือนกับเส้นด้ายที่ขาดออกจากกัน
ทางเรารับสอนนักเรียนที่ต้องการที่จะศึกษาหรือต้องการที่จะเปิดร้านตัดผม ทางเรารับ ชายและหญิงหรือ ไม่จำกัดเพศ ทางเราจะมีคุณครูที่คอยสอนตลอด มีเพื่อนร่วมห้อง ตัวห้องเรียนตัดผมจะเป็นห้องเรียนรวม มีแอร์ เมื่อเริ่มสมัครจะมีอุปกรณ์สำหรับการตัดผมไว้ให้นักเรียน ไม่มีค่าอุปกรณ์ค่ะ เรื่องที่พักจะขึ้นอยู่ที่นักเรียนว่าจะพักอยู่ที่สถาบันหรือไม่ ถ้าพักทางสถาบันจะรับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น ส่วนนักเรียนชายทางเราจะแค่แนะนำสถานที่พักผ่อนที่ใกล้กับสถาบันเพื่อให้สดวกในการเดินทางมากขึ้น. เมื่อเรียนจบทางเราจะมีใบประกาศให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิง มีสองภาษา ไทยและอังกฤษ นักเรียนสามารถเลือกได้ค่ะ การตัดผมเปนการที่ต้องใช้จิตสามาธิและความนิ่งของมือ ตองอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อการตัดผมออกมาได้ดีและตรงที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือ ความปลอดภัยของลูกค้า ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าอาจจะเป็นตัวช่างเองก็ได้ที่ต้องรักษาความปลอดภัยของตนและลูกค้า มีเหตการณ์มากมายที่ช่างตัดผมตัดไปโดนขนคิ้วของลูกค้าหรือบ้างก็มีมีดโกนไปโดนหูของลูกค้า ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาจะเป็นอุบัติเหต หรือเหตสุดวิสัยันั่นเอง แต่ถ้าช่างตัดผมรู้จักรอบคอบมากขึ้นจะทำให้เหตการณ์เกิดขึ้นน้อยลง
สถาบันตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง 26/2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนเวลาเปิดอยู่ที่เวลา 9:00-17:00 น. เปิดทุกวันยกเว้นวันศุกร์
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์: 080 4456090
LINE: https://lin.ee/ABfxyhe
Thank you