อุปกรณ์หลักหลักที่เราต้องใช้ในการตัดผม

การประกอบอาชีพนั้นต้องมีคุณสมบัติในตัวคนเราถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าเห็นใครก็ชมชอบหรือมีสมบัติอุปกรณ์หลักหลักที่เราต้องใช้ในการตัดผมนั่นมีมากมายเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นกรรไกรตัดกรรไกรซอยเรียนตัดผมชายถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญสำหรับสำหรับช่างทำผกรรไกรต้องมีความคมมากๆเพื่อใช้ตัดหรือสไลด์ขอบริมเหลี่ยมความชัดของขอบความยาวของการกลายจุดเล็กๆอย่าง สกรู หรือหลักเกรียวใบของกรรไกรและการบรรจบกันต้องมีความพอดี กรรไกรด้ามที่จับของกรรไกรนั้นจะต้องกระชับมือของช่างแม่แน่นหรือไม่รวมจนเกินไป ซึ่งราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามยี่ห้อ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาทำช่างตัดผมที่ตัดผมเก่งและสามารถตัดผมสไลด์ผมออกให้สวยและทำให้ผมไม่เสียนั้นจริงๆแล้วช่างผมที่มีการใช้มีดในการตัดผมมีความชำนาญในการใช้มีดมีดก็ต้องมีความพร้อมเป็นอย่างมากๆไม่อย่างนั้นเวลาสไลด์ผมจะทำให้ผมฟูหรือผมเสียไม่เป็นทรง