หัวข้อการสอนของทางสถาบันสอนตัดผม BSA แบบครบทุกหัวข้อ ประวัติและความหมายของคำว่าผม

1. ความหมายของผม

2. ประวัติทรงผมของไทย

3. คุณสมบัติของช่างตัดผม

4. บุคลิกที่ดีของช่างตัดผม

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผม

6. การจับหวี

7. การจับปัตตาเลี่ยน

8. การดูแลรักษาปัตตาเลี่ยน

9. ขั้นตอนการตัดรองทรง

10. การกันจอน

11. การโกนหนวด

13. การตัดรองทรงกลาง

14. การตัดรองทรงต่ำ

15. แบผมแบบต่าง ๆ