วิธีการตัดผมด้วยตัวเองง่ายๆมารู้กันเลยคะ

อุปกรณ์ตัดผมที่มีเบื้องต้น ในการตัดผมเองของผู้ชายอย่างเช่นหวีรองตัดผมปัตตาเลี่ยนที่ใช้ตัดผมกรรไกรตัดแต่งทรงผม เรียนตัดผมเป็นต้น

สำหรับวิธีการตัดผมเองง่ายๆมีดังต่อไปนี้

1.  ควรสระผมก่อน ที่จะทำการตัดผม เนื้อน้อยการสระผมนั้นจะทำให้ผมสะอาด และ เส้นผมเปียกควรเช็ดให้มันๆก่อน ที่จะทำการตัด

2. ใช้หวีรองตัดผม แบ่งผมก่อนทำการตัด เมื่อเช็ดผมให้หมาด หรือเปล่าจนเกือบแห้ง เพื่อเตรียมในการตัดผม

3. ควรตัดผมบริเวณหน้ากระจก ที่มีบ้านใหญ่พอสมควรเพราะจะทำให้เห็นว่ากำลังตัด ผมบริเวณไหน และมีกระจกอีกบานที่ 2 ให้สามารถเห็นด้านหลังของศีรษะ แล้วใช้หวี แบ่งผมบนหนังศีรษะ โดยสามารถใช้กิ๊บหนีบผมในส่วนที่ยังไม่ตัดไว้ก่อนได้

4. ใช้ปัตตาเลี่ยนตัด ช่วงผมที่ต้องการ สามารถปรับระดับตาม ฟันรอง ได้ตามความ ต้องการว่าต้องการผมสั้นหรือผมยาวประมาณไหน

5. การเก็บงานใช้กรรไกรตัดแต่งทรงผมด้านบนและด้านข้าง ตามขนาดความสั้น ที่ต้องการ

6.  ตัดเล็มผมบริเวณที่ไม่เท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านข้าง และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตัดจอนด้านข้าง ตามความต้องการโดยสามารถใช้ปัตตาเลี่ยน หรือมีดโกนหนวดออกได้เช่นกัน โดยต้องควร ระมัดระวังในส่วนนี้ด้วย

เสร็จแล้วสามารถทำความสะอาดเศษผมโดยการอาบน้ำหรือ เช็ด ตัดผมให้เรียบร้อย และเซ็ตผมตามความต้องการค่ะ