ช่างตัดผมถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับพรสวรรค์เฉาะส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้

ช่างตัดผมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรสวรรค์เฉพาะส่วนบุคคล แต่รู้ไม่ว่าตอนนี้มีโรงเรียนตัดผมมากมายเราสามารถไปเรียนเพื่อนำเอาอาชีพนี้มาหารายได้ ซึ่งนอกจากจะมีใจรักในอาชีพนี้เป็นอย่างมากแล้วต้องมีการฝึกฝนและการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนอาชีพในเรื่องของการตัดผมการเรียนตัดผมนั้น ช่างตัดผมจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผมทฤษฏีของทรงผมต่างๆการตัดผมให้เข้ากับรูปหน้าของลูกค้าอันนี้คือเรื่องสำคัญที่ช่างตัดผมควรจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เก่ง เมื่อเราฝึกฝนในทุกเรื่องของการตัดผมได้เก่งและชำนาญการแล้วไม่ว่าเราจะ เปิดร้านอยู่ที่ใดก็ตามก็จะมีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำมีการบอกต่อกันอย่างปากต่อปาก เพื่อที่จะมาใช้บริการในร้านของเรา

การบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งทรงผมมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความสามารถในการตัดแต่งทรงผมอาจถือได้ว่าความสะอาดนั้นเป็นเรื่องของการส่งเสริมฝีมือและชื่อเสียงในการตัดแต่งผม ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือ ก่อนการใช้งานเลือกชนิดเครื่องมือให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดหรือเครื่องมือที่เสียงดังควรจะมีความสะอาดและต้องทำความสะอาดหลังการใช้งานเสมอจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในกองรักษาความคมของเครื่องมืออย่างดีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 2 ในเรื่องของความปลอดภัยควรฝึกให้มีลักษณะที่ดีในการทำงานโดยนำหลักการ 5 สอมาใช้ในการทำงาน เครื่องมือช่างควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดเพื่อที่จะสามารถนำเครื่องมือช่างเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่ให้มีความผิดพลาดสามารถใช้งานเครื่องมือได้ตามความต้องการของตนเองเพื่อก่อให้เกิดความสวยงามและเรียบร้อยและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นการเก็บดูแลรักษาแบตตาเลี่ยน ให้นำใบมีดที่ใช้งานเรียบร้อยแล้วมาวางเรียงกันห้ามสอนการเพื่อต้องการคมของใบมีดมากระทบกันซึ่งอาจทำให้บินหรือเสียหายได้แล้วใช้แปรงปัดขน ออกจากใบมีดให้สะอาด ปัดเศษขนออกให้หมด โดยการเลื่อนใบมีดชิ้นบนไปด้านข้างด้วยก็ได้ เตรียมเครื่องแบตเตอเลี่ยนน้ำยาล้างและฆ่าเชื้อใบมีดรวมทั้งภาชนะที่ใส่น้ำยาไม่ต้องมีความสูงมากเอาแบบที่มีฝาปิดด้วยจะดีมากเพราะน้ำยาตัวนี้จะใช้ล้างได้หลายรอบ แบตเตอเลี่ยนช่วงผิวสัมผัสต้องสะอาดอยู่เสมอและต้องทำความสะอาดด้วยการปัดขนหรือปัดผมออกอยู่เสมอ เมื่อล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้นำมาเก็บเข้าไว้ในกล่องใบมีดเหมือนเดิม นอกจากฝีมือความสามารถความรู้ต่างๆแล้วความสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่างตัดผมหรือช่างทำผมทุกคน จะต้องทำอยู่เป็นประจำ เพื่อที่จะได้เพิ่มความมั่นใจในการที่ลูกค้ามาใช้บริการงานของเรา และทำให้ลูกค้าได้รับความประทับใจกลับไป