คุณสมบัติของช่างตัดผม และลักษณะของช่างตัดผม และ มารยาทของช่าง จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

คุณสมบัติและบุคลิกลักษณะของช่าง
ช่างตัดผมเป็นอาชีพที่ให้บริการต่อประชาชนทุกระดับ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพช่าง
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีจิตใจร่าเริงอยู่เสมอ
2. ต้องมีความมานะอดทน
3. เป็นผู้รักษาความสะอาดร่างกาย และการปฏิบัติงาน
4. เป็นผู้คิดค้น หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตนเสมอ
5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เข้าไหนเข้าได้ไม่มีใครรังเกียจ
6. เป็นคนฉลาดหลักแหลม มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้จักกาลเทศะ
7. เป็นผู้รู้การประมาณตน
8. เป็นคนดีมีศีลธรรม มีจรรยามารยาทที่ดี
9. เป็นคนประหยัดอดออม

การสร้างเสริมบุคลิกของช่างแต่งผม

1. บุคลิกลักษณะ เกิดจากการแต่งกาย
2. บุคลิกลักษณะ เกิดจากความสะอาดเรียบร้อย
3. บุคลิกลักษณะ เกิดจากสุขภาพดี
4. บุคลิกลักษณะ เกิดจากศิลป์ในการพูด
5. บุคลิกลักษณะ เกิดจากผลงานและฝีมือและแต่งผม
การประกอบอาชีพอะไรก็ตาม
เรื่องคุณสมบัติและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากในหมู่สังคมและการประกอบอาชีพ เรียกว่าคุณสมบัติ

คนเราถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ใครเห็นใครก็ชมชอบ หรือมีสมบัติมหาศาล
หรือมีวิชาความรู้มากมาย ถ้าขาดคุณสมบัติอย่างเดียวเท่านั้น รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติก็ดี วิชาสมบัติก็ดี
แต่ละอย่างต้องอาศัยคุณสมบัติเป็นพื้นฐานจึงจะมั่นคงอยู่ได้
หากไม่มีคุณสมบัติคอยควบคุมสมบัติทั้งสามประการนั้นก็จะกลายเป็นวิบัติ นำความพินาศมาสู่ตนเอง เช่น
คนที่มีรูปร่างสวยงามอาจจะใช้รูปสมบัติเป็นสื่อทำลายผู้อื่น หรือประพฤติผิดธรรนองครองธรรมก็ได้
หรือคนที่มีทรัพย์สมบัติอาจจะใช้ทรัพย์สมบัติในทางผิดจนประสบความพินาจก็ได้
เรื่องคุณสมบัติจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด คนเราถึงแม้จะมีความดีอะไรหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ
ด้าน ถ้าขาดความดีเรียกว่าคุณธรรมและคุณสมบัติแล้ว ก็เป็นคนที่ใช้การไม่ได้
เช่นเดียวกันกับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ความดีของมันอยู่ที่คุณภาพ
ส่วนรูปร่างลักษณะราคาไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. เกิดจากความสะอาด ประการแรกตัวเราต้องสะอาดเสียก่อน ทั้งร่างกายและจิตใจ การแต่งกาย
การเคลื่อนไหว การวางบุคลิก บ่งบอกถึงความเป็นช่างที่ดี หรือการเป็นผู้นำ เรียกว่า ภาษาเงียบที่เราชื่นชม
ความสะอาดและการแต่งกายถ้าจะเปรียบเป็นบ้านก็ได้ คนเรานั้นอยากจะอยู่บ้านที่สวยงามสะอาด
ใครเห็นก็อยากมอง อยากเป็นเจ้าของ ถ้าช่างทำผมเป็นคนสะอาด แต่งกายให้สวยงาม
ก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้า ก่อให้เกิดความเชื่อถือและศรัทธา

2. เกิดจากการยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาษิตชาวจีนพูดไว้ว่า ถ้ายิ้มไม่เป็นอย่าทำการค้าเสียดีกว่า
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมิตรไมตรีครั้งแรก
การยิ้มอย่างสุจริตใจย่อมสร้างมิตรให้กับเรา
คนเราส่วนมากต้องการยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าการบูดบึ้งและการเศร้าหมอง
ถ้าหากเราจะเปรียบเทียบรอยยิ้มเสมือนห้องรับแขกก็คงไม่แปลก
เราจะสังเกตดูว่าเมื่อเราไปพบแขกถ้าเขาเชิญให้เราคอยที่ห้องรับแขกเราจะรู้สึกสบายใจ
เมื่อได้พบกับห้องรับแขกที่จัดได้อย่างสวยหรู ก็เช่นเดียวกับรอยยิ้ม
เมื่อพบกับเจ้าของบ้านและได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าของบ้านเราก็รู้สึกอุ่นใจ ดูกันง่าย ๆ
เราลองไปดูหน้าของเราที่กระจกเงา ถ้าเราหน้าตาบูดบึ้งเราจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองและไม่น่าชื่นชม
รอยยิ้มไม่ต้องใช้เงินซื้อ แต่มีค่ามหาศาล โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย รอยยิ้มสร้างความสุขให้ครอบครัว
สร้างความเข้าใจในธุรกิจ และสิ่งสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันดีงาม มันผ่อนคลายความตึงเครียด
กระตุ้นผู้หมดกำลังใจ นำความสว่างมาสู่ผู้ที่อยู่ในความเศร้า มันจะชนะความลำบากทั้งปวง
ให้รอยยิ้มของท่านแก่เขาเพราะไม่มีใครจะต้องการรอยยิ้มมากไปกว่าผู้ที่ไม่มีรอยยิ้มให้คนอื่น

3. เกิดจากความสุภาพอ่อนน้อม คนไทยเราถือเรื่องความสุภาพอ่อนน้อมเป็นเรื่องสำคัญ
ถึงได้อบรมสั่งสอนกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนไทยเรายึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า ความอ่อนน้อม ความเคารพ เป็นมงคลอันสูงสุด
คนไทยเราจึงอบรมสั่งสอนเน้นหนักในเรื่องความเคารพอ่อนน้อมนี้เป็นอย่างมาก
และถือเป็นกฎแน่นอนทีเดียวว่า เด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ ลูกต้องเคารพพ่อแม่ ศิษย์ต้องเคารพครูบาอาจารย์
พสกนิกรต้องเคารพพระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนต้องเคารพพระรัตนตรัย ถ้าไม่ทำอย่างนี้ คือไม่มีความเคารพนับถือก็ว่าเสีย ถูกตำหนิว่าไม่มีมารยาทหรือไม่มีวัฒนธรรม
แต่ถ้ามีความเคารพอยู่ในตัวก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีมารยาท เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม

4. เกิดจากการที่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การพูดจาสุภาพย่อมเป็นจุดสนใจในหมู่คณะ
ทำให้เป็นผู้นำเคารพให้ความเชื่อถือ และเป็นที่เกรงใจในหมู่คณะและสังคม
การอ่อนน้อมย่อมได้ประโยชน์มากกว่าบุคคลที่แข็งกระด้าง คนเราเกิดมาไม่มีอะไรเลย
เพียงแต่พูดจาสุฃภาพอ่อนน้อมก็จะมีส่วนช่วยนำทางไปสู่ความสำเร็จ
ประโยชน์ของการพูดจาสุภาพอ่อนน้อม ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง เป็นคนที่น่าคบ
น่าเคารพนับถือ น่าไว้วางใจและก่อให้เกิดศรัทธา ช่วยทำให้เป็นที่รู้จักในหมู่สังคม
ช่วยสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน
บุคลิกที่ดีของช่างตัดผม
ทำอย่างไรลูกค้าจึงจะติดใจเรา ?
สิ่งที่ช่างตัดผมไม่ควรกระทำต่อไปนี้ ไม่ควรพูดโต้ถียงลูกค้า และแซวลูกค้า ถ้าท่านโต้เถียง พูดจาให้เจ็บใจและเถียง ท่านอาจจะประสบชัยชนะในครั้งแรก แต่เป็นเพียงชัยชนะที่ว่างเปล่า
ทั้งนี้เพราะท่านจะไม่สามารถได้รับไมตรีจิตรจากอีกฝ่ายหนึ่งได้เลย ดังนั้นท่านจงพิจารณาตนเองว่า ท่านต้องการได้รับชัยชนะในการโต้แย้ง หรือต้องการไมตรีจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งน้อยครั้งนักที ท่านจะได้รับทั้งสองอย่าง
ท่านอาจจะเป็นผู้ถูกในการขึ้นเสียงโต้แย้ง
แต่การเปลี่ยนใจอีกฝ่ายหนึ่งให้คล้อยตามในเหตุผลของท่านมิใช่ของง่ายท่านอาจจะพบกับการเสียลูกค้า
ปราศจากผลจนดูประการหนึ่งว่าท่านเป็นฝ่ายผิดดี ๆ นี่เอง
รายละเอียดคุณสมบัติและบุคลิกลักษณะของช่างตัดผม

1. ในด้านความเชื่อถือของลูกค้า อันเป็นคุณสมบัติของช่าง
– มีความสามารถในเรื่องฝีมือ
– มีนิสัยใจคอดี มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และการตรงต่อเวลานัดหมายกับลูกค้า
– เป็นผู้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
– เป็นผู้มีอารมณ์ขันและสุขุมเยือกเย็น

2. ในด้านการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ช่างตัดผมนั้นต้องเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมทั้งกายและจิตใจ กิริยามารยาทเรียบร้อย
ให้ความช่วยเหลือต่อลูกค้าในบางโอกาส เช่น ในงานพิธีต่าง ๆ เราก็ควรให้ความร่วมมือร่วมใจ
ช่วยเหลือต่อลูกค้าบ้าง การทักทายหรือการไหว้ลูกค้า เป็นสิ่งที่ช่างทุกคนควรกระทำ
ย่อมได้รับประโยชน์กับตัวเรา และการทักทายถ้าจำชื่อลูกค้าได้ให้เรียกทันที
การจำชื่อลูกค้าได้ก็มีส่วนในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกัน
ซึ่งลูกค้าคนนั้นเขาจะนึกภูมิใจในตัวเขาเองที่ยังมีคนรู้จักทักทายเขาก่อน
ซึ่งเป็นการทำให้ลูกค้าคิดชื่นชมในตัวช่างคนนั้นได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เป็นช่างสามารถชนะใจลูกค้าได้แล้ว

3. ในด้านที่เป็นผู้รู้จักประมาณตนเอง
อาชีพช่างตัดผมต้องไม่เย่อหยิ่งต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยและให้อภัยซึ่งกันและกัน จะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนหนักแน่น ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ในเวลาทำงาน
ไม่เป็นผู้ที่ติดสุราและการพนัน ลูกค้าจะหมดความเชื่อถือได้ และทำให้เสียลูกค้าได้