ความหมายของเส้นผม

บทที่ 1 ความหมายของผม

ผม หมายถึง ส่วนประกอบที่ขึ้นมาจากศีรษะ ยาวประมาเดือนละ 1 ซ.ม.
มีลักษณะแตกต่างกันออกไป คือ บางคนมีผมเส้นใหญ่แข็ง บางคนมีผมเส้นเล็กนิ่ม
และบางคนมีผมหยิกหยักศก และ
หยิกหยอยติดศีรษะ
นอกจากลักษณะของขนาดที่แตกต่างกันแล้ว สีผมก็ยังต่างกันอีก เช่น
ในแถบยุโรปและอเมริกาจะมีสีแดง หรือสีบรอนทอง เส้นเล็กฝอยเหมือนใยไหม
แถบอัฟริกาจะมีลักษณะหยิกหยอยสีดำสนิท แต่แถบเอเชียจะมีสีดำเป็นส่วนมาก
ผมเมื่อหมดอายุของมันจะร่วง แล้วขึ้นมาใหม่หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นผมขาว
หรือผมหงอกนั่นเอง