การเรียนตัดผมเราควรจะรู้คุณสมบัติของช่างตัดผมที่ดี

ผม หมายถึง ส่วนประกอบที่ขึ้นมาจากศีษะ ยาวประมารเดือนละ 1 ซ.ม. มีลักษณะแตกต่างกันออกไป คือ บางคนมีผมเส้นใหญ่แข็ง นอกจากลักษณะของขนาดที่แตกต่างกันแล้ว สีผมก็ยังต่างกันอีก เช่น ในแถบยุโรปและอเมริกาจะมีสีแดง หรือสีบรอนทอง เส้นเล็กฝอยเหมือนใยไหม แถบแอฟริกาจะมีลักษณะหยิกหยองสีดำสนิท แต่แถบเอเชียจะมีสีดำเป็นส่วนมาก ผมเมื่อหมดอายุมันจะร่วง เมื่ออายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป้นผมขาว หรือผมหงอกนั่นเอง

การเรียนตัดผมเราควรจะรู้คุณสมบัติของช่างตัดผมที่ดี 1.จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีจิตใจร่าเริงอยู่เสมอ 2.ต้องมีความมานะอดทน 3.เป็นผู้รักษาความสะอาดร่างกายและการปฎิบัติงาน 4.เป็นผู้คิดค้น หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตนเอง 5.เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เข้าไหนเข้าได้ไม่มีใครรังเกียจ 6.เป็นคนฉลาดหลักแหลม มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้จักกาลเทศะ 7.เป็นผู้รู้การประมาณตน 8.เป็นคนดีมีศิลธรรม มีมารยาทที่ดี 9.เป็นคนประหยัดอดออม

สำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

ครูมด โทร. 080-4456090  02-062-7711

Line : https://lin.ee/ABfxyhe

Facebook : https://www.facebook.com/bsahairstudio/