การฝึกครั้งแรกจะเป็นการฝึกลมหรือฝึกทักษะ
การฝึกครั้งแรกจะเป็นการฝึกลมหรือฝึกทักษะกับหัวหุ่นจำลองเพื่อให้เกิดทักษะและความอดทนและความชำนาญเป็นการฝึกการใช้ปัตตาเลี่ยนและกรรไกรซึ่งใช้ฝึกร่วมกับหวีการแบ่งช่อผมการฝึกซอยผมตัดผมแบบต่างๆ เมื่อเกิดทักษะการใช้อุปกรณ์ตัดผมแล้ว สามารถเริ่มตัดผมกับคนจริง ค่อยเริ่มฝึกทรงง่ายๆ เช่น ทรงผม รองทรงมาตรฐานทั่วไป ทรง นักเรียน ที่ต้องตัดให้ลูกค้าเป็นประจำ อาชีพเรียนตัดผมชายเป็นอาชีพที่ให้บริการและต้องทำงานด้วยความประณีต พ.ศ.2565 ช่างตัดผมควรมีความช่างสังเกตปฏิภาณไหวพริบและสามารถคิดค้นการจัดแต่งทรงผมให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิและรูปหน้าหรือรูป ศีรษะของลูกค้ามีการฝึกฝนฝีมือให้เกิดความชำนาญ เมื่อลงกรรไกรตัดออกไปแล้วเราต้องมั่นใจว่าลูกค้าที่มารับบริการต้องได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะ พ.ศ.2565
โทรสอบถามได้ที่ 020627711