การตัดผมชายโดยใช้กรรไกรแบบง่ายๆ

การใช้กรรไกรตัดผมใช้หวีแบ่งผมจากหนังศีรษะคราวละประมาณ 1 นิ้ว หวีมันลงมาแล้วหนีบไว้ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง ให้ได้ระดับตามความยาวผมที่ต้องการเหลือไว้  หนีบผมไว้ระหว่างนิ้วให้มั่นคงเรียนตัดผมชาย แล้วใช้ปลายกรรไกรค่อย ๆ เล็มผมออก โดยพยายามตัดให้ได้ตามแนวนิ้วที่หนีบไว้มากที่สุด ทำซ้ำขั้นตอนเดิมไปเรื่อย ๆ จนทั่วทั้งศีรษะ จากนั้นใช้กระจกส่องเช็ตผมทางด้านหลัง หากมีผมบางกลุ่มที่ยังไม่เสมอกันให้ค่อย ๆ ใช้กรรไกรเล็มออก จากนั้นเล็มปลายผมทั้งศีรษะให้เรียบตรงดีตามที่ต้องการ อีกหนึ่งวิธีในการตัดผมแบบง่าย ๆ โดยเฉพาะกับผู้ที่ไว้ผมแสกกลาง คือการหวีผมเปียก ๆ เป็นทรงแสกกลาง จากนั้นหวีแต่ละด้านให้เรียบไม่พันกัน แบ่งผมมาที่ละส่วนหวีแล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางหนีบรูดลงมาจนถึงปลายผม ใช้กรรไกรค่อย ๆ เล็มปลายผมทิ้ง ทำไล่เช่นนี้ไปจนครบทั้งด้านซ้ายและขวาทั่วทั้งศีรษะ