ข้อดีของการเปิดธุรกิจร้านตัดผมชายที่ต่างจังหวัด

ช่างตัดผมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรสวรรค์เฉพาะส่วนบุคคลซึ่งนอกจากจะมีใจรักในอาชีพนี้เป็นอย่างมากแล้วต้องมีการฝึกฝนและการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนอาชีพในเรื่องของการตัดผมการเรียนตัดผมนั้น ช่างตัดผมจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผมทฤษฏีของทรงผมต่างๆการตัดผมให้เข้ากับรูปหน้าของลูกค้าอันนี้คือเรื่องสำคัญที่ช่างตัดผมควรจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เก่ง เมื่อเราฝึกฝนในทุกเรื่องของการตัดผมได้เก่งและชำนาญการแล้วไม่ว่าเราจะ เปิดร้านอยู่ที่ใดก็ตามก็จะมีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำมีการบอกต่อกันอย่างปากต่อปาก เพื่อที่จะมาใช้บริการในร้านของเรา

  1. เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นนายตัวเอง อยากมีอาชีพอิสระ ชอบความสวยความงามและมีใจรักบริการ การเปิดร้านตัดผมที่ต่างจังหวัด ส่วนมากก็จะเปิดที่บ้านตัวเอง ฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าที่
  2. แต่ละบริการ ไม่ว่าจะสระไดร์ ซอย ตัด ทำสี หรือยืดผม โดยเฉลี่ยแล้วราคาจะถูกกว่าในกรุงเทพทั้งนั้น เนื่องจากการแข่งขันน้อยกว่า และค่าครองชีพถูกกว่า แต่เชื่อมั้ยคะว่าไปๆมาๆมีเงินเก็บเยอะกว่าร้านที่อยู่ในกรุงเทพเสียอีก เพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆลดลง ค่าอาหารก็ถูกกว่า ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง

การประกอบอาชีพอะไรก็ตามเรื่องคุณสมบัติและคุณธรรมจะเป็นสิ่งสำคัญมากในหมู่สังคมและการประกอบอาชีพเรียกว่าคุณสมบัติคนเราถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาสวยงามใครเห็นใครก็ชมชอบหรือมีสมบัติมหาศาลหรือมีวิชาความรู้มากมายแต่ถ้าขาดคุณสมบัติอย่างเดียวนั้นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติก็ดีวิชาสมบัติก็ดีแต่ละอย่างต้องอาศัยคุณสมบัติพื้นฐานจึงจะอยู่ได้อย่างมั่นคงหากไม่มีคุณสมบัติคอยควบคุมสมบัติทั้ง 3 ประการก็จะกลายเป็นวิบากนำความพังพินาศมาสู่ตน เรื่องคุณสมบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีความดีและหลายอย่างหลายๆด้านแต่ถ้าขาดความดีที่เรียกว่าคุณธรรมและคุณสมบัติแล้วก็เป็นคนที่ใช้การไม่ได้เช่นเดียวกันกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆความดีของมันอยู่ที่คุณภาพส่วนรูปร่างลักษณะราคาถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ